Италија
Плаќања

Плаќање при достава
при испорака

Банкарска трансфер
трансфер

Paypal

Кредитна картичка
картичка

Времиња за испорака
1-3 работни денови
Цена
0 - 99 € -> 9.90 €
БЕСПЛАТНО ако нарачката изнесува повеќе од 99 €
Европската унија и Обединетото Кралство
Плаќања

Плаќање при достава
при испорака

Банкарска трансфер
трансфер

Paypal

Кредитна картичка
картичка

Времиња за испорака
3-5 работни денови
Цена
0 - 99 € -> 9.90€
БЕСПЛАТНО ако нарачката изнесува повеќе од 99 €
Европа (надвор од ЕУ), Северна Америка, Русија, Швајцарија
Плаќања

Плаќање при достава
при испорака

Банкарска трансфер
трансфер

Paypal

Кредитна картичка
картичка

Времиња за испорака
5-7 работни денови
Цена
Пресметано при наплата на база на местото за испорака
Јужна Америка, Азија, Африка, Океанија, Централна Америка / Антили, Кипар
Плаќања

Плаќање при достава
при испорака

Банкарска трансфер
трансфер

Paypal

Кредитна картичка
картичка

Времиња за испорака
6-8 работни денови
Цена
Пресметано при наплата на база на местото за испорака